Close

ABOUT US


ONE OF THE LEADING M&E CONTRACTORS IN DENMARK

Wicotec Kirkebjerg A/S (WK) is one of the leading M&E contractors in Denmark.

WK offers technical solutions including service and Facility Management across a comprehensive range of technical disciplines. Our core strengths are in multidisciplinary contracts. WK is a reliable partner. We ensure responsible practice in technical contracts and we take the total system responsibility for the interdisciplinary services in turnkey contracts.

WK has a broad range of well experienced and highly qualified employees consisting of engineers, project managers, site managers, technicians and administrative staff undertaking all technical disciplines as a core competence. Our core business covers technical solutions comprising:

  • Electrical and Mechanical Services
  • Piping and Plumbing Services
  • HVAC Services
  • District Heating
  • Fire and Protection
  • Building Automation
  • Service & Maintenance

 

WKs organisation has a cross-disciplinary and collaborating structure with the capacity and knowledge to participate in the entire life cycle from design, planning, installation, operation to service and maintenance.

WK is, as a part of the Per Aarsleff Group, a well-consolidated Danish contractor. Together with the Group, WK offers turnkey solutions in a One Company concept. One Company is a Group strategic approach that combines construction and technical services into a fully integrated turnkey contract through a cross-functional cooperation and operation within the Group.

Read more about us

WICOTEC KIRKEBJERG IN FIGURES

WK is a public limited company founded in 1984. We are headquartered in the Copenhagen Region and we have regional offices in all the major cities of Denmark. Our revenue amounts to over EUR 200 million. Our company employs more than 1,200 dedicated people in Denmark.

Referencer

Renovering i Roskilde (Anlæg)

I Roskilde har WK renoveret fjernvarmeledninger og gravet for vandledninger i henholdsvis Hersegade samt på Stændertorvet. De to områder er en del af det centrale gamle Roskilde med meget smalle gader. Udover gravearbejdet har WK stået for husindføring af både fjernvarme og vandledning. Det har betydet en del koordinering med forbrugeren, da det har krævet adgang til installationerne. Dertil har opgaven stillet store krav til håndtering af stedets trafikale forhold og hensyntagen til stedets ældre bygninger. For at sikre at alle hensyn tilgodeses på bedste vis, har vi i WK haft et tæt samarbejde med Roskilde Forsyning. Samtidig har vi haft et tæt samarbejde med Roskilde Kommune, for at sikre at arbejdet på Stændertorvet blev koordineret og udført med hensyntagen til de lokale brugere - herunder erhvervsdrivende samt de mange fodgængere.

En stor del af arbejdet krævede, at gamle betonkanaler blev fjernet. Det sker normalt ved hjælp af en betonhammer, som kan være til gene for omgivelserne, da arbejdet ofte er støjende. For at tage hensyn til støjgener i forbindelse med fjernelse af betonkanalerne, anvendte WK i stedet en betonsaks, da en betonsaks minimerer støj og vibrationer.

 

De tekniske løsninger

  1. Eksisterende betonkanaler med fjernvarmeledninger er udskiftet med nye præisolerede fjernvarmerør - fra DN25 til DN300
  2. Renovering af 800 lbm fjernvarmeledning inklusiv udskiftning af 25 stik
  3. Renovering af fjernvarmeledningerne blev udført med henblik på at nedsætte brudrisiko samt skabe bæredygtig forsyning med mindre varmetab og mindre CO2 udslip
Bygherre
Roskilde Forsyning
År
2014 -2015
Entrepriseform
Fagentreprise
Rådgivende ingeniør
Damgård

Fagområder