Close

ABOUT US


ONE OF THE LEADING M&E CONTRACTORS IN DENMARK

Wicotec Kirkebjerg A/S (WK) is one of the leading M&E contractors in Denmark.

WK offers technical solutions including service and Facility Management across a comprehensive range of technical disciplines. Our core strengths are in multidisciplinary contracts. WK is a reliable partner. We ensure responsible practice in technical contracts and we take the total system responsibility for the interdisciplinary services in turnkey contracts.

WK has a broad range of well experienced and highly qualified employees consisting of engineers, project managers, site managers, technicians and administrative staff undertaking all technical disciplines as a core competence. Our core business covers technical solutions comprising:

  • Electrical and Mechanical Services
  • Piping and Plumbing Services
  • HVAC Services
  • District Heating
  • Fire and Protection
  • Building Automation
  • Service & Maintenance

 

WKs organisation has a cross-disciplinary and collaborating structure with the capacity and knowledge to participate in the entire life cycle from design, planning, installation, operation to service and maintenance.

WK is, as a part of the Per Aarsleff Group, a well-consolidated Danish contractor. Together with the Group, WK offers turnkey solutions in a One Company concept. One Company is a Group strategic approach that combines construction and technical services into a fully integrated turnkey contract through a cross-functional cooperation and operation within the Group.

Read more about us

WICOTEC KIRKEBJERG IN FIGURES

WK is a public limited company founded in 1984. We are headquartered in the Copenhagen Region and we have regional offices in all the major cities of Denmark. Our revenue amounts to over EUR 200 million. Our company employs more than 1,200 dedicated people in Denmark.

 


Teknikentreprise

- fornuftig økonomi og effektiv proces

Tekniske installationer 

er vores speciale

En typisk teknikentreprise indeholder EL- og VVS-installationer, brandtekniske anlæg, køl og ventilation, samt IT-styringsanlæg og sikringsanlæg. Et effektivt og tværfagligt samspil mellem de enkelte tekniske anlæg i nybyggeri og renovering giver sikkerhed i investeringen og er afgørende for en efterfølgende rentabel og problemfri drift. Derfor er det yderst rentabelt for bygherren, at udbyde de tekniske anlæg som én samlet tværfaglig teknikentreprise. Det kræver en teknikentreprenør, som har kompetence, faglig bredde og kapacitet til at påtage sig ansvaret for en samlet løsning.

Alle kompetencer i huset

WK har en solid erfaring og kan tilbyde hele teknikentreprisen - enten som del af en totalentreprise (turn-key løsning) inklusiv projektering - eller som en selvstændig storentreprise. Vi koordinerer samtlige tekniske installationer og kan udføre alle fagområder i teknikentreprisen i egenproduktion. På den måde sikrer vi vores kunder en effektiv proces med ét kontaktpunkt og 100 % kompatibilitet mellem de tekniske anlæg. Med WK som din teknikentreprenør er du garanteret en veludført byggeproces samt en integreret løsning med lang levetid.

Langvarige løsninger

For vores kunder er der stor værdi i at sikre effektiv og stabil drift af byggeriet. I forbindelse med tekniske entrepriser tilbyder WK en komplet servicepakke, som kan omfatte vedligeholdelsesplaner med flere års ansvar for vores kunders bygninger og anlæg. Desuden anvender vi vores store viden om energiforbrug og besparelser, da vi har egne energikonsulenter samt en af Danmarks største fjernvarmeafdelinger. Derudover har vi egen højspændingsafdeling så vores viden om både el-, vand og varmeforsyning og besparelser ikke kun er på et teoretisk niveau - vi ved, hvad det koster, og hvordan tingene gennemføres.

One Company

WK kan som en del af Per Aarsleff koncernen tilbyde en komplet totalentreprise for hele byggeriet. Aarsleff koncernen har udviklet samarbejdsformen ”One Company”, hvor Wicotec Kirkebjerg A/S og Per Aarsleff A/S som ét firma samarbejder om det totale byggeri fra designoplæg over myndighedsbehandling til færdigt projekt.

Læs mere om vores referencer for Teknikentrepriser

I WK tilbyder vi

  • Totalentreprise: WK tilbyder at tage det totale systemansvar for entreprisen inklusiv ansvar for projekteringen. Vi har erfaring i at detailprojektere store dele af entreprisen selv og samarbejder med nogle af landets bedste rådgivere, som vi gerne tager projekteringsledelsen for. Vi anvender de nyeste CAD/CAM værktøjer og en direkte sammenhæng mellem 3D modellerne og vores egen produktion. Et eksempel er, at vi selv producerer vores ventilationskanaler på vores fabrikker i hhv. Skovlunde og Århus. Allerede i projekteringsfasen indarbejdes krav til commisioning. Livscyklus omkostninger vurderes, og WK tilbyder at stå for driften af bygninger og anlæg til en fast pris i typisk 5, 10, 15 eller 25 år efterfølgende. Hermed sikrer vi vores kunder mod driftsmæssige overraskelser de næste mange år frem.
  • Storentreprise/teknikentreprise: På baggrund af bygherrens projekt udfører WK alle de tekniske installationer, som hovedsageligt udføres med egne montører. Vi kan også udføre detailprojektering på udvalgte anlæg, typisk på ventilation, køl, sprinkler og svagstrømstekniske anlæg. Vi sikrer koordinering mellem alle de tekniske fag gennem kollisions kontrol i 3D modellen, på pladsen og gennem vores erfaringer fra tidligere projekter.
  • Offentlig-Privat Partnerskab (OPP): Et OPP er et offentlig-privat samarbejde, der er kendetegnet ved at design, projektering, etablering, drift og vedligeholdelse er samlet i én kontrakt mellem en offentlig udbyder og en privat leverandør. Ofte indgår finansieringen af projektet også. I et OPP er der således tale om, at en offentlig myndighed gennem et udbud overlader det til en privat virksomhed at projektere, anlægge og varetage driften af anlægget af fx et hospital, en skole eller et kontoranlæg over en længere periode - typisk 15-25 år. WK deltager i OPP projekter som teknikentreprenøren, der leverer integrerede og optimerede tekniske løsninger. Efterfølgende i rollen som driftsoperatør, tager WK ansvaret for den daglige drift, vedligeholdelse samt en række andre serviceydelser.