Close

ABOUT US


ONE OF THE LEADING M&E CONTRACTORS IN DENMARK

Wicotec Kirkebjerg A/S (WK) is one of the leading M&E contractors in Denmark.

WK offers technical solutions including service and Facility Management across a comprehensive range of technical disciplines. Our core strengths are in multidisciplinary contracts. WK is a reliable partner. We ensure responsible practice in technical contracts and we take the total system responsibility for the interdisciplinary services in turnkey contracts.

WK has a broad range of well experienced and highly qualified employees consisting of engineers, project managers, site managers, technicians and administrative staff undertaking all technical disciplines as a core competence. Our core business covers technical solutions comprising:

 • Electrical and Mechanical Services
 • Piping and Plumbing Services
 • HVAC Services
 • District Heating
 • Fire and Protection
 • Building Automation
 • Service & Maintenance

 

WKs organisation has a cross-disciplinary and collaborating structure with the capacity and knowledge to participate in the entire life cycle from design, planning, installation, operation to service and maintenance.

WK is, as a part of the Per Aarsleff Group, a well-consolidated Danish contractor. Together with the Group, WK offers turnkey solutions in a One Company concept. One Company is a Group strategic approach that combines construction and technical services into a fully integrated turnkey contract through a cross-functional cooperation and operation within the Group.

Read more about us

WICOTEC KIRKEBJERG IN FIGURES

WK is a public limited company founded in 1984. We are headquartered in the Copenhagen Region and we have regional offices in all the major cities of Denmark. Our revenue amounts to over EUR 200 million. Our company employs more than 1,200 dedicated people in Denmark.

Energioptimering

- Økonomiske gevinster

og en bedre stabil drift

Grøn samvittighed

og en god forretning

Det giver sig selv, at vi alle er ansvarlige for at udforske og investere i grønnere løsninger fra et miljø- og klimamæssigt perspektiv med en rentabel investering. WK kan hjælpe med at få styr på energiforbruget i din virksomhed samt finde og realisere de bedste besparelser.
Vi tilbyder et professionelt energitjek af alle dine tekniske installationer. Vi gennemgår systematisk alle elementer over en periode, hvor vi udfører registrering og målinger for at analysere, om energiforbruget og energiapparaturernes performance stemmer overens med behovet.

Helhedsorienterede forbedringsforslag

Med en energianalyse og screening fra WK kortlægges dit energiforbrug over en forudbestemt periode. På den måde får vi et helhedsorienteret billede af energikrævende tidspunkter og processer for netop din virksomhed. Vores energieksperter udarbejder en professionel analyse og synliggør de individuelle forbedringsforslag, der tilpasses netop din virksomheds drift og proces.

Forbedringsforslagene fortæller, hvordan din virksomhed eventuelt kan energioptimere og opnå langsigtede økonomiske besparelser samt få et bedre CO2-regnskab og et bedre indeklima for dine medarbejdere.
Forbedringsforslagene skal ses som et idékatalog, hvilket vil sige at der ingen krav er om, at forslagene skal gennemføres.

Professionel vejledning og langsigtede løsninger

Som teknikentreprenører er WK specialiseret i alt arbejde med tekniske installationer. Vi har stor erfaring med at kortlægge tekniske installationer og varetage drift og vedligeholdelse. Vi har specialuddannet personale til alle typer af tekniske anlæg der dagligt udfører energigennemgang. Dette team har indgående kendskab til gældende krav, standarder og fremtidige strategier i Danmark og EU. Vores vejledning rådgiver dig i, hvordan du kan fremtidssikre din virksomhed i forhold til gældende og kommende normer inden for energi og bæredygtighed.

Læs mere om vores referencer for Energioptimering

 • Energibesparende foranstaltninger: Vores energieksperter udfører energiscreening og kortlægger energiforbrug inden for alle typer af energiforbrugende anlæg og enheder, med fokus på el, varme, ventilation, køl og proces. Herunder pumpeoptimering, LED belysning, varmegenvinding, proceskøling, rumstyring med mere.
 • Energiledelse via Eniscope: WK kan hjælpe dig med at oprette en energiledelse i din virksomhed, der via overvågningssystemet Eniscope kan holde øje med dit energiforbrug og dermed styre det. Eniscope viser dit energiforbrug i både bygninger, afdelinger, enkelte tekniske kredsløbe samt i enkelte maskiner ved hjælp af forbrugsdata og grafiske installationer, der vises via en ekstern platform som eksempelvis smartphone eller tablet.
 • En rentabel investering: WK kan tilbyde at udføre eventuelle tiltag in-house. Alle besparelserne rentabilitetsberegnes, og vi kan hjælpe dig med at formidle kontakt med henblik på salg eller overdragelse af opnåede energispare point.
 • Solenergi: WK har in-house kompetencer til rådgivning og design af anlæg. Vores unikke firmastruktur bevirker, at vi kan håndtere mange af de aktiviteter, der skal pågå ved etablering af solenergianlæg, såsom grave-, rør- og jordarbejde, opbygning af veksler- og pumpeanlæg og så videre.